Kệ góc liên hoàn FS MC400SL/ML/SLN/SRN

Góc xoay liên hoàn mở trái/ mở phải

Thùng tủ 900mm

Kích thước sản phẩm: W(868-928) – D 535mm – H 585mm

Chất liệu:

  • Inox 304 cao cấp (FS MC400SL/ML)
  • Công nghệ Nano Super Dry

3.450.000 đ

Số Lượng

Kệ góc liên hoàn FS MC400SL/ML/SLN/SRN

Góc xoay liên hoàn mở trái/ mở phải

Thùng tủ 900mm

Kích thước sản phẩm: W(868-928) – D 535mm – H 585mm

Giá sản phẩm:

  • Inox 304 cao cấp (FS MC400SL/ML): 4.300.000 VND
  • Công nghệ Nano Super Dry: FS MC 400 SRN: 3.450.000 VND
Chi tiết chính sách đổi trả.
Chi tiết chính sách vận chuyển
Mô tả

Kệ góc liên hoàn FS MC400SL/ML/SLN/SRN

Góc xoay liên hoàn mở trái/ mở phải

Thùng tủ 900mm

Kích thước sản phẩm: W(868-928) – D 535mm – H 585mm

Giá sản phẩm:

  • Inox 304 cao cấp (FS MC400SL/ML): 4.300.000 VND
  • Công nghệ Nano Super Dry: FS MC 400 SRN: 3.450.000 VND
Chính sách bảo hành - đổi - trả
Chi tiết chính sách đổi trả.
Chính sách vận chuyển
Chi tiết chính sách vận chuyển

SẢN PHẨM KHÁC